Sản phẩm nổi bật

DANH MỤC SẢN PHẨM & DỊCH VỤ

Tin tức nổi bật

VIDAS® PCT ™ - test procalcitonin đầu tiên được FDA công nhận

30

06, 2022

VIDAS® PCT ™ - test procalcitonin đầu tiên được FDA công nhận

BioMérieux's VIDAS® B • R • A • H • M • S PCT ™ trở thành test procalcitonin đầu tiên được FDA công nhận như là test...

Mở rộng khả năng xác định mầm bệnh trên VITEK® MS

30

06, 2022

Mở rộng khả năng xác định mầm bệnh trên VITEK® MS

BioMérieux nhận được chứng nhận của FDA để mở rộng khả năng xác định mầm bệnh trên VITEK® MS

Tuần lễ nhận thức về kháng sinh từ ngày 16-22 tháng 11 năm 2015

30

06, 2022

Tuần lễ nhận thức về kháng sinh từ ngày 16-22 tháng 11 năm 2015

BioMérieux rất vinh dự được góp phần nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh toàn cầu thông qua hỗ trợ Tuần lễ nhận thức về...

Kháng kháng sinh: Một thế giới, Một cuộc chiến!

30

06, 2022

Kháng kháng sinh: Một thế giới, Một cuộc chiến!

Ngày 22 tháng 6 năm 2015– Hơn 70 chuyên gia nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực kháng kháng sinh đã họp mặt tại Annecy (France)...

Đối tác tiêu biểu