Tin tức sự kiện

Tuần lễ nhận thức về kháng sinh từ ngày 16-22 tháng 11 năm 2015

BioMérieux rất vinh dự được góp phần nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh toàn cầu thông qua hỗ trợ Tuần lễ nhận thức về kháng sinh.

 

TUẦN LỄ NHẬN THỨC VỀ KHÁNG SINH

Từ ngày 16 – 22 tháng 11 năm 2015

Kính gửi quý khách hàng, 

BioMérieux rất vinh dự được góp phần nâng cao nhận thức về kháng kháng sinh toàn cầu thông qua hỗ trợ Tuần lễ nhận thức về kháng sinh. 

 

 

Công ty chúng tôi có cam kết lâu dài đối với phòng chống và quản lý kháng kháng sinh thông qua các sáng kiến tuyên truyền như Diễn đàn toàn cầu về chống nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế - World HAI/Resistance Forum.

BioMérieux là đơn vị tài trợ duy nhất cho sự khởi đầu quan trọng để đánh giá Tỉ lệ sử dụng và Kháng kháng sinh toàn cầu.

 

 

Khảo sát giá trị phổ biến toàn cầu (Global-PPS) lần thứ nhất về Sử dụng và kháng kháng sinh tại bệnh viện.

Global-PPS nhằm mục đích cung cấp một cách nhìn riêng biệt về gánh nặng toàn cầu trong tiêu thụ kháng sinh và kháng kháng sinh. Được quản lý bởi một Ủy ban chuyên trách tại Châu Âu với các chuyên gia hàng đầu và được điều phối vởi Trường đại học Antwerp. Các kết quả sơ bộ đã được trình bày tại Đại hội Tuần lễ ID tại San Diego từ ngày 7 – 11 tháng 10 năm 2015. 

► Chúng tôi cũng cung cấp chuyên biệt lĩnh vực Giải pháp kháng kháng sinh - Antimicrobial Resistance Solutions chẩn đoán lâm sàng.

Trân trọng, 

Đội ngũ Nhận thức Kháng kháng sinh bioMérieux 

Tin tức liên quan

Kháng kháng sinh: Một thế giới, Một cuộc chiến!

Ngày 22 tháng 6 năm 2015– Hơn 70 chuyên gia nổi tiếng trên thế giới trong lĩnh vực kháng kháng...

BacT / ALERT® VIRTUO ™ đạt chứng nhận 510 (k) của FDA

Tại Marcy l'Étoile (Pháp) - ngày 6 tháng 4 năm 2017 - bioMérieux, nhà nghiên cứu lâu năm trong lĩnh vực chẩn đoán in vitro và là nhà tiên phong về vi sinh học, thông báo...

Mở rộng khả năng xác định mầm bệnh trên VITEK® MS

BioMérieux nhận được chứng nhận của FDA để mở rộng khả năng xác định mầm bệnh trên VITEK® MS

VIDAS® PCT ™ - test procalcitonin đầu tiên được FDA công nhận

BioMérieux's VIDAS® B • R • A • H • M • S PCT ™ trở thành test procalcitonin đầu tiên được FDA công nhận như là test...