Thống kê truy cập

Xét nghiệm HIV

VIDAS HIV là sự tổng hợp tiến bộ của 4 thế hệ xét nghiệm dựa trên một thiết kế xét nghiệm riêng biệt. 

Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
 
 
 
 
 
Thiết kế website          
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang