Thống kê truy cập

World Hepatitis Day

World Hepatitis Day

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, viêm gan virut gây bênh trên 1,34 triệu người vào năm 2015, một con số tương đương với bệnh lao và cao hơn HIV. Trong khi tỷ lệ tử vong do bệnh lao và HIV đang giảm thì số ca tử vong do virut viêm gan tăng lên. tại đây

Vào tháng 5 năm 2016, 194 chính phủ đã thông qua Chiến lược Y tế Toàn cầu (GHSS) về viêm gan virut: "Tiến tới chấm dứt bệnh viêm gan virut, 2016-2020". Mục đích của nó là để loại bỏ virut viêm gan - đặc biệt chú trọng đến viêm gan B và C - như là một mối đe dọa sức khoẻ cộng đồng mục tiêu vào năm 2030, giảm 90% bệnh nhiễm mới và tỷ lệ tử vong xuống 65%.

Chủ đề của Chiến dịch Phòng chống Viêm Gan Thế giới năm 2017 là đẩy nhanh tiến trình đạt được việc loại bỏ viêm gan này.

 

 

Can thiệp nhiều hơn vào việc thử nghiệm và điều trị

Vào năm 2015, chỉ có 9% người nhiễm HBV và 20% người nhiễm HCV được chẩn đoán. 325 triệu người sống với virut viêm gan. Tuy nhiên, dưới 1% có thể được điều trị.

BioMérieux hỗ trợ mục tiêu làm cầu nối trong việc thử nghiệm và điều trị. Hầu hết các ca tử vong do viêm gan liên quan đến virus viêm gan B và C, nhưng các dạng viêm gan siêu virus cũng có thể gây tử vong. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, một phản ứng có hiệu quả đối với việc thử nghiệm viêm gan đòi hỏi phải có những can thiệp phù hợp cho mỗi loại virut. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển hai test viêm gan E tự động mới sẽ sớm hoàn thành giải pháp của chúng tôi để thử nghiệm định kỳ và xác nhận viêm gan A, B và C.

Link tham khảo

+ More about World Hepatitis Day

+ Get involved

+ More about the WHO’s Global Strategy on Viral Hepatitis

+ More about Viral Hepatitis

+ Discover the VIDAS® Hepatitis panel

+ Discover the VIKIA® HBs Ag rapid test

Tag: Viêm gan WHO
Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
^ Về đầu trang