Môi trường cơ bản

Columbia Agar + 5% Sheep Blood

Giá: Liên hệ

MELAB/Biomérieux Columbia Agar + 5% Sheep Blood

Là môi trường nuôi cấy đã được làm giàu dinh dưỡng bằng cách thêm 5% Sheep Blood.

Dùng cho mục đích nuôi cấy các vsv khó mọc trên môi trường nuôi cấy thông thường.

Sự kết hợp của máu cừu giúp bổ sung chất dinh dưỡng và cho phép phát hiện đặc tính tan máu của vi khuẩn.

Chi tiết sản phẩm

1. Dạng sản phẩm: Đĩa thạch pha sẵn

2. Màu sắc: Đỏ

3. pH: 7.3±0.2 ở 25°C

4. Thể tích môi trường: 20ml±2ml

5. Độ vô khuẩn: Không có vi sinh vật mọc sau khi ủ ≥ 72 giờ ở 25°C và 35°C, hiếu khí

6. Kích thước: Đĩa petri Ø 90mm. 

7. Thông tin trên đĩa: Tên sản phẩm (viết tắt), số LOT và hạn sử dụng được in trên mỗi đĩa.

8. Bao gói: Bao gói màng Cellophane, hộp 10 đĩa/20 đĩa, hộp giấy couche có in nhãn theo quy định hiện hàng.

Sản phẩm tương tự