Thống kê truy cập

Xét nghiệm tuyến giáp

VIDAS Thyroid bao gồm những thông số mà phòng xét nghiệm cần để chẩn đoán nhanh, chính xác và bám sát những rối loạn tuyến giáp. 

Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
^ Về đầu trang