Thống kê truy cập

Xét nghiệm cấp cứu

Tính riêng biệt, toàn diện và dễ sử dụng của VIDAS cho phép người dùng quản lý các mẫu khẩn cấp khác nhau trong từng công việc với thời gian xoay vòng ngắn phù hợp với những tình huống điều trị phức tạp. Điều đó giúp nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tải áp lực cho bác sỹ.

Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
^ Về đầu trang