Thống kê truy cập

Tuyển dụng

Công ty TNHH DEKA tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh

Công ty TNHH DEKA tuyển dụng Nhân viên Kinh doanh
Công ty DEKA là đại diện phân phối các sản phẩm hoá chất xét nghiệm vi sinh, công nghệ sinh học, trang thiết bị và vật tư tiêu hao dùng trong phòng xét nghiệm của các công ty hàng đầu châu Âu, Mỹ... cho các bệnh viện, viện nghiên cứu. Hiện nay, chúng tôi có kế hoạch phát triển chuyên sâu về các nhóm hàng y tế và công nghiệp. Với nhu cầu phát triển chuyên sâu về các nhóm hàng mà công ty đang kinh doanh, chúng tôi cần tuyển nhân viên làm việc tại Hà Nội, tại các vị trí như sau: 02 Nhân viên Kinh doanh

Công ty TNHH DEKA tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật

Công ty TNHH DEKA tuyển dụng Nhân viên Kỹ thuật
Công ty DEKA là đại diện phân phối các sản phẩm hoá chất xét nghiệm vi sinh, công nghệ sinh học, trang thiết bị và vật tư tiêu hao dùng trong phòng xét nghiệm của các công ty hàng đầu châu Âu, Mỹ... cho các bệnh viện, viện nghiên cứu. Hiện nay, chúng tôi có kế hoạch phát triển chuyên sâu về các nhóm hàng y tế và công nghiệp. Với nhu cầu phát triển chuyên sâu về các nhóm hàng mà công ty đang kinh doanh, chúng tôi cần tuyển nhân viên làm việc tại Hà Nội, tại các vị trí như sau: 01 Nhân viên Kỹ thuật

Công ty TNHH DEKA tuyển dụng vị trí Nhân viên Ứng dụng sản phẩm

Công ty TNHH DEKA tuyển dụng vị trí Nhân viên Ứng dụng sản phẩm
Với nhu cầu phát triển chuyên sâu về các nhóm hàng mà công ty đang kinh doanh, chúng tôi cần tuyển nhân viên làm việc tại Hà Nội, tại các vị trí như sau: 01 Nhân viên Ứng dụng sản phẩm
Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
^ Về đầu trang