Thống kê truy cập

Test nhanh HIV

VIKIA® HIV 1/2  là xét nghiệm nhanh thế hệ thứ 3 được chứng nhận CE, là xét nghiệm dựa trên kỹ thuật sắc ký miễn dịch (ICT hay dòng bên) để phát hiện định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần của người.

NGUYÊN LÝ CHẨN ĐOÁN:

VIKIA HIV 1/2 là xét nghiệm phát hiện định tính kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2.

Mẫu thử được nhỏ vào giếng mẫu và thấm qua các mao quản dọc theo màng. Nếu mẫu thử có kháng thể kháng HIV nó sẽ tạo thành một phức hợp kháng thể - kháng nguyên với các peptide đặc hiệu đối với virus này và thể hiện trên các hạt vi cầu polystyrene được nhuộm màu xanh lơ.

Các phức hợp kháng thể - kháng nguyên thấm dọc theo màng và kết hợp với các peptide  đã được cố  định trên màng nitrocellulose. Điều này được thể hiện bằng vạch màu xanh trong vùng thử “T”.

Độ nhạy và độ đặc hiệu cao:

 

Độ đặc hiệu
(2100 mẫu)

Độ nhạy
(726 mẫu)

Huyết tương hoặc huyết thanh

99,71%

99,59%

Máu toàn phần

99,95%

99,86%

 

Thiết bị xét nghiệm HIV thân thiện với người sử dụng:

  • Có thể sử dụng ở mọi nơi: không cần nước hoặc nguồn điện
  • Dễ dàng bảo quản ở 4 - 30 độ C
  • Đóng gói riêng biệt cho mỗi túi gồm: dụng cụ xét nghiệm, pipette và ống nhỏ dung dịch đệm cho mẫu máu toàn phần
  • Nội kiểm tra được bao gồm trong mỗi xét nghiệm
  • Quy trình xét nghiệm đơn giản, cho kết quả trong vòng 30 phút

  1. Bóp bầu pipette để chuyển máu vào trong giếng mẫu "S"
  1. Thêm 1 giọt dung dịch đệm
  1. Bắt đầu tính thời gian và đọc kết quả sau 30 phút
  • Dễ dàng phiên giải kết quả

Xét nghiệm có hiệu lực nếu màu của vạch đối chứng trong vùng “C” thay đổi từ màu xanh sang màu đỏ. Nếu vạch này không đổi màu thì xét nghiệm này không có hiệu lực.

Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
^ Về đầu trang