Thống kê truy cập

RAPIDEC CARBA NP

 

RAPIDEC® CARBA NP

 

 

RAPIDEC® CARBA NP, sản phẩm phát hiện carbapenemase mới nhất đem lại giá trị y tế cao, hiệu quả về chi phí, giải pháp tất cả trong một cung cấp kết quả nhanh chóng, từ 30 phút đến 2 giờ. RAPIDEC® CARBA NP dựa trên việc phát hiện trực tiếp sự thủy phân vòng beta-lactam của phân tử carbapenem bởi vi khuẩn sinh carbapenemase (nguồn lây truyền). Qua đó phân biệt với các cơ chế kháng carbapenem không lây truyền khác (bơm ngược, chống thấm…) tránh được việc cách ly bệnh nhân không cần thiết. Với độ nhạy và đặc hiệu cao (97,8%) xét nghiệm có thể giúp điều trị bệnh nhân tốt hơn và kiểm soát được sự lây lan của HAI – Healthcare Associated Infections (nhiễm khuẩn liên quan đến chăm sóc y tế)

 

 

 

 

 

 

 

Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
^ Về đầu trang