Thống kê truy cập

Giải pháp

Sepsis Management

Sepsis Management
Sepsis, a systemic inflammation due to infection, can lead to severe sepsis and septic shock.

C. difficile Infection Management

C. difficile Infection Management
Clostridium difficile, a major cause of healthcare-associated infections (HAI), is classified as an “urgent threat” in the CDC’s latest report on Antibiotic Resistance Threats¹.

Giải pháp quản lý kháng thuốc

Giải pháp quản lý kháng thuốc
Kháng kháng sinh vi sinh vật được coi là một trong những mối đe dọa toàn cầu nghiêm trọng nhất hiện nay đói với sức khỏe con người.
Thiết bị định danh và làm kháng sinh đồ tự động Vitek 2 compact
^ Về đầu trang